dinsdag 8 juni 2010

Filmfestival Breda 2010


Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Op 24 maart heb ik meegeholpen op het filmfestival Breda. Ik heb deze dag veel verschillende voorbereiden werkzaamheden verricht zoals: opbouw werkzaamheden, garderobe, bar, gasten ontvangst etc.

Verloop opdracht:
Het ging erg goed. Ik heb veel verschillende taken gekregen en ben heel de dag bezig geweest. Ik vond het heel leuk om verschillende taken te uit te voeren. Aan het eind van de dag had ik echt voldoening van mijn werk omdat ik heel erg veel gedaan had die dag.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Inzet
2. Stressbestendigheid

Competentie 1: Inzet

Situatie: Tijdens de gehele dag heb ik me volledig ingezet omdat er heel veel moest gebeuren in nog korte tijd. De organisator van het filmfestival heeft ons veel verschillende taken toevertrouwd. Het doel was om alles op tijd klaar te krijgen voordat het festival begon. Sommige dingen dreigden mis te gaan zoals: het ontvangen van de 200 eerste gasten omdat de naamkaartjes allemaal door elkaar lagen.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om alle taken die ik kreeg goed uit te voeren. Ook moest ik veel zelf nadenken en oplossingen zoeken. Een voorbeeld hiervan is dat de eerste gasten een naamkaartje moesten krijgen maar degene die deze naamkaartje moest uitdelen was ziek geworden. De naamkaartjes lagen allemaal door elkaar en daar kwam nog een bij dat sommige mensen een gratis kaart kregen voor het filmfestival en ander niet. Er werd van mij verwacht dat ik een logische volgorde zou aanbrengen in het uitdelen van de kaartjes, zodat het niet te lang duurde voor de gasten.

Acties: Ik heb heel snel de naamkaartjes op volgorde proberen te leggen. Zodat ik makkelijker de kaartjes kon opzoeken. Daarnaast heb ik de lijst met gratis kaarten goed in de gaten moeten houden om alle gasten die recht hadden op een gratis kaart er een te geven. Toen uiteindelijk iedereen de naamkaartjes had gekregen bleek dat het uitdelen erg snel was gegaan.

Resultaat: Doordat ik uit eigen beweging een logische systeem had bedacht om de naamkaartjes uit te delen werd mijn taak een stuk makkelijker. Ik heb de kaartjes uiteindelijk binnen een uur allemaal uitgedeeld zonder dat er problemen ontstaan zijn. De coördinator van het filmfestival heeft mij naderhand gecomplimenteerd over hoe ik het had opgelost.

Terugkoppeling: Ik vond dat ik het heel goed heb gedaan. Ik heb me volledig ingezet heel de dag en heb laten zien dat ik zelf oplossingen kan bedenken. Ik ben heel tevreden met het resultaat omdat de avond een groot succes was en omdat ik erg veel voldoening had van het werk dat ik die dag allemaal heb verricht. De volgende keer zou ik het niet veel anders doen, ik heb me heel de dag volledig ingezet en dat zou ik de volgende keer weer doen.


Competentie 2: Stresbestendigheid

Situatie: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om bij de garderobe alles jassen van de gasten op te hangen. Maar ondanks het vele werk dat iedereen had verricht die dag was de garderobe niet helemaal af, en stonden we met te weinig mensen om de jassen op te hangen.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om kalm te blijven tijdens deze situatie. Er waren te weinig mensen en de garderobe was nog niet volledige was ingericht. Ik ben actief en rustig blijven reageren in een rommelige situatie en heb mijn best gedaan om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Acties: Ik heb gewerkt met de middelen die ik op dat moment wel tot mijn beschikking had. Er stonden genoeg rekken om de jassen in op te hangen ze waren alleen nog niet voorzien van een nummer. Omdat de gasten op dat moment allemaal al binnen kwamen ben ik begonnen met het ophangen van de jassen waar al wel nummertjes hingen. Omdat het heel druk was kreeg ik niet de tijd om de overige rekken te voorzien van nummertjes en heb ik de rekken, tegelijkertijd met het ophangen van de jassen, moeten voorzien van een nummer. We zijn ongeveer anderhalf uur bezig geweest met het ophangen, ordenen en aanspreken van de gasten. Uiteindelijk heb ik alle jassen nog best snel kunnen ophangen zonder dat er klachten kwamen van de gasten.

Resultaat: Doordat ik rustig en kalm bleef bij de onverwachte drukte in combinatie met de niet volledig ingerichte garderobe en te weinig personeel is alles heel goed verlopen. De gasten reageerde ook erg positief omdat het ondanks alles nog heel snel ging.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het erg goed heb gedaan in ben rustig gebleven in een drukke en onrustige omgeving en heb mijn werk goed gedaan. De volgende keer zou ik van te voren goed controleren of alles wel goed is geregeld en ingericht is ook al is dat niet mijn taak. Dan weet ik zeker dat het werk vlot gaat verlopen.

Verslag Funshop areas: Sandra Reusen


Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:De opdracht was om individueel een verslag te schrijven over funshop areas in Nederland. Er moesten onderwerpen verschillende onderwerpen aan bod komen in dit verslag zoals: de geschiedenis van funshop areas en de trends en ontwikkelingen. Ik heb drie weken de tijd gehad om het verslag te maken.

Verloop opdracht:
Ik vond het heel leuk om dit verslag te maken omdat ik zelf misschien ook wel iets met funshop areas wil gaan doen in de toekomst. Ik vond het erg interessant om informatie op te zoeken over funshop areas. Ik ben heel erg blij dat ik deze opdracht heb gedaan omdat ik nu meer weet over de funshop areas in Nederland en het buitenland.

Ontwikkelde competenties:De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Omgevingsbewustzijn
2. Schriftelijke communicatie
3. Marktgerichtheid

Competentie 1: Omgevingsbewustzijn

Situatie: Voordat ik het verslag kon schrijven heb ik veel informatie opgezocht over funshop areas in Nederland en in het buitenland. Ik heb veel artikelen, scripties en boeken gevonden waar ik relevante informatie uit kon halen. Het doel was om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen om het verslag zo compleet mogelijk te maken.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om de relevante informatie die ik gevonden had te verwerken in een eigen geschreven verslag over funshop areas. Ik heb drie weken de tijd gehad om het verslag te maken.

Acties: Ik heb als eerste informatie gezocht over funshop areas. Dit was best moeilijk omdat het begrip funshop areas in Nederland nog niet zo heel bekend is. Ik heb lang moeten zoeken om genoeg informatie bij elkaar te krijgen. Vooral de trends en ontwikkelingen waren moeilijk te vinden. Ik ben ongeveer een week bezig geweest met het verzamelen van informatie. Toen ik alle informatie had verzameld heb ik dit verwerkt in het verslag.

Resultaat: Doordat ik heel veel informatie had opgezocht was het heel makkelijk om het verslag te schrijven. Ik heb alle gevonden informatie goed doorgelezen en deze, als het relevant was, verwerkt in het verslag. Ik heb een positieve feedback gehad op het verslag waar ik heel blij om ben omdat ik er ook veel tijd aan had besteed.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik heb alle belangrijke onderwerpen verwerkt in het verslag en heb daarnaast ook nog wat extra relevante onderwerpen behandeld. Ik vond het heel leuk om het verslag te maken omdat ik er ook nog veel van geleerd heb. De volgende keer zou ik het niet veel anders aanpakken. Ik ben op tijd begonnen en heb genoeg informatie verzameld.


Competentie 2: Schriftelijke communicatie

Situatie: Ik heb individueel een verslag geschreven over funshop areas in Nederland en in het buitenland. Ik heb dit verslag foutloos proberen te schrijven met alle gegeven onderwerpen die erin verwerkt moesten worden. Het doel was om zoveel mogelijk informatie, geschiedenis en trends en ontwikkelingen in het verslag te verwerken. Het vinden van informatie was erg moeilijk omdat het begrip funshop areas nog niet echt bekend is in Nederland .

Taken: Ik moest een individueel verslag schrijven over Funshop areas. Er werd van mij verwacht dat ik dit verslag foutloos zou schrijven. Ook was één van de voorwaarden dat je betrouwbare bronnen moest gebruiken.

Acties: Ik heb eerst alle informatie opgezocht die ik wilde gebruiken. Deze heb ik vervolgens voor mijzelf in een logische volgorde gezet en verwerkt in het verslag. Vervolgens heb ik de lay-out van het verslag helemaal aangepast zodat alles netjes stond. Ik ben ongeveer een week bezig geweest om het verslag te schrijven. Ik heb het verslag uiteindelijk ingeleverd bij Sandra Reusen die het beoordeeld heeft.

Resultaat: Doordat ik de informatie goed en bijna foutloos had verwerkt in het verslag heb ik een goede beoordeling gekregen van Sandra Reusen. Ze vond het verslag erg uitgebreid en goed verwoord.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ik heb erg veel tijd in het verslag gestoken om het zo compleet mogelijk te maken. De volgende keer ga ik nog beter letten op mijn spelling omdat er toch nog een paar kleine foutjes in zaten.


Competentie 2: Marktgerichtheid

Situatie: Voordat ik het verslag kon schrijven heb ik met verdiept in de wereld van de funshop areas. Ik heb dit individueel gedaan met bronnen zoals: de mediatheek op school, het internet en de bibliotheek. Het doel was zoveel mogelijk informatie te verzamelen om een goed verslag te maken.

Taken: Ik vakliteratuur opgezocht en deze bestudeert om het verslag te maken. Er werd van mij verwacht dat ik betrouwbare bronnen gebruikten voor het verslag.

Acties: Ik heb eerst informatie proberen te zoeken op het internet. Daar vond ik niet heel veel relevante informatie. Wel heb ik wat artikelen gevonden die ik kon gebruiken. Daarna ben ik gaan zoeken op de site van de nhtv mediatheek, daar vond ik wel heel veel relevante informatie die ik kon gebruiken. Omdat ik nog meer informatie wilden hebben ben ik ook naar de bibliotheek gegaan in mijn eigen dorp en heb gekeken of ik daar nog meer literatuur kon vinden. Ik ben ongeveer een week bezig geweest met het verzamelen en lezen van de literatuur. Ik heb alles gemarkeerd wat voor mij relevant was voor het verslag, en heb dit allemaal verwerkt in het verslag.

Resultaat: Doordat ik veel vakliteratuur had verzameld en gelezen kon ik heel gemakkelijk het verslag schrijven. Ik heb het verslag ingeleverd en Sandra Reusen heeft erg positieve feedback erop gegeven.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik ben erg druk bezig geweest met het verzamelen van literatuur en deze ook goed doorgenomen. De volgende keer zou ik het liefst nog meer literatuur vinden over een onderwerp omdat ik bij dit onderwerp maar beperkte informatie kon vinden.

maandag 7 juni 2010

discussiegroep voor de Imagineerings Academy

Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Op 20 mei heb ik samen met anders studenten van de AFL deelgenomen aan een discussiegroep voor de Imagineerings Academy van Sanne Knitel over co-creatie binnen AFL. Mijn rol was daarin om mee te discussiëren over de verschillende co-creaties die mogelijk zijn binnen en buiten AFL.

Verloop opdracht:
Sanne had zes studenten uitgenodigd om mee te doen aan de discussiegroep. We hebben erg leuk gediscussieerd over verschillende onderwerpen binnen AFL maar vooral over co-creatie. Er zijn heel veel leuke en nuttige combinaties uit de discussie gekomen.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Overtuigingskracht
2. Schriftelijke communicatie

Competentie 1: Overtuigingskracht

Situatie: Om deel te kunnen nemen aan de discussiegroep moest ik goed kunnen beargumenteren waarom er sommige co-creaties wel, en sommige co-creaties niet toegepast kunnen worden binnen AFL. Er waren 6 andere studenten bij betrokken en Sanne Knitel. Het doel was om de meningen van de studenten te peilen over AFL en de co-creaties die daarbinnen konden ontstaan.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om mijn mening helder en duidelijk te formuleren zodat de andere studenten daar op konden reageren. Ook heb ik goed moeten luisteren naar de mening van andere studenten om daarop te kunnen reageren. Er werd van mij verwacht dat ik actief mee deed aan de discussie en al mijn meningen en ideeën goed kon onderbouwen.

Acties: Ik heb alle informatie, die Sanne Knitel mij had gegeven, goed doorgelezen zodat ik wist waar de discussiegroep over zou gaan en alvast wat meningen te vormen voor mijzelf. Ik ben hier een week van te voren mee begonnen zodat ik ook lang kon nadenken over de verschillende co-creaties binnen AFL. Ik heb de situatie beëindigd door deel te nemen aan de discussiegroep en al mijn ideeën daar te vertellen.

Resultaat: Doordat ik mijn meningen goed kon formuleren en beargumenteren konden de andere studenten daarop goed reageren. Aan het eind van de discussiegroep hadden we een paar goed co-creatie bedacht. Waaronder de samenwerking met bedrijven en de samenwerking met andere opleidingen. Sanne was erg enthousiast over de uitkomst van de discussiegroep. Ik heb ervan geleerd dat ik mijn meningen goed met beargumenteren zodat mensen snappen wat ik bedoel.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik heb al mijn meningen en ideeën goed onderbouwd. Ik ben ook erg tevreden met het resultaat omdat Sanne ons op de hoogte gaat houden over co-creatie zodat we misschien later nog mee kunnen helpen met het uitvoeren van sommige co-creaties. De volgende keer zou ik me nog meer verdiepen en ook echt gaan zoeken naar ideeën op het internet.

Competentie 2: Schriftelijke communicatie

Situatie:
Nadat ik heb deelgenomen aan de discussiegroep Imagineerings Academy van Sanne Knitel over co-creatie binnen AFL. Heb ik een evaluatieverslag geschreven met daarin de evaluatie van de discussie die we gevoerd hebben over co-creatie binnen AFL. Ik heb dit verslag individueel gemaakt. Het doel was om een samenvatting te maken voor Sanne van Knitel zodat zij dit kon gebruiken voor haar onderzoek.

Taken: Ik heb een foutloos evaluatieverslag geschreven aan de hand van de probleem-, maatregel en evaluatiestructuur. Er werd van mij verwacht dat ik dit verslag zo volledige mogelijk zou maken en met een logische structuur.

Acties: Ik heb tijdens de discussie aantekeningen gemaakt zodat ik deze later kon gebruiken voor het evaluatieverslag. Ik heb aan de hand van de aantekeningen een zo volledig mogelijk verslag gemaakt en deze verstuurd naar Sanne Knitel zodat zij deze kon controleren en mogelijk kon gebruiken voor haar onderzoek.

Resultaat: Doordat ik het evaluatie verslag op tijd had opgestuurd heeft Sanne het erg snel kunnen nakijken. Ze vond het een goed en logisch verslag en kon het goed gebruiken voor haar onderzoek. Ik heb ervan geleerd dat je met goede aantekeningen ook een goed verslag kan maken.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik was ook tevreden met het resultaat. De volgende keer zou ik nog meer aantekeningen maken zodat ik een nog uitgebreider verslag kan schrijven.

dinsdag 23 maart 2010

Scouting MLK Kaatsheuvel: uitvoering thema feest

Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Op 6 februari 2010 heb ik het scouting thema feest wat ik heb voorbereid ook daadwerkelijk uitgevoerd. Ik ben samen met een ander scoutinglid eind verantwoordelijk geweest op dit feest. Mijn taken en verantwoordelijkheden waren op deze avond om de avond zo soepel mogelijk te laten verlopen en mee te helpen met de taken die er uitgevoerd moesten worden op deze avond.

Verloop opdracht:
De avond is heel soepel verlopen. Ik heb de hele avond het overzicht gehouden over alle taken die er uitgevoerd moesten worden. Ook heb ik zelf meegeholpen met de taken zoals: achter de bar staan en munten verkopen.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Groepsgericht leidinggeven
2. Kwaliteitsgerichtheid
3. Samenwerken

Competentie 1: Groepsgericht leidinggeven

Situatie: Voordat het feest begon heb ik alle medewerkers bij elkaar geroepen en heb ik een korte briefing gegeven. Tijdens het feest was ik samen met een ander scoutinglid eindverantwoordelijke. Ik moest er voor zorgen dat alle taken werden uitgevoerd door de mensen die op dat moment op het rooster ingedeeld was.

Taken: Ik heb tijdens het feest mensen aangestuurd, ondersteund en gemotiveerd tijdens de werkzaamheden. Ik heb ervoor gezorgd dat alles soepel verliep en dat er geen problemen ontstonden. Ik heb sommige mensen moeten aanspreken als er taken niet goed uitgevoerd werden. Er werd van mij verwacht dat ik het overzicht had over het feest. Ook werd er van mij verwacht dat ik voor de onvoorziene problemen zo snel mogelijk een oplossing vond.

Acties: Ik heb tijdens de briefing duidelijk uitgelegd dat als er problemen waren dat ze dan naar mij of Dirk moesten gaan, en dat wij het probleem zo goed mogelijk zouden oplossen. Ook heb ik alle taken tijdens de briefing doorgesproken zodat iedereen wist wat er gedaan moest worden, zodat er minder fouten werden gemaakt. De laatste 2 uur van het feest heb ik vooral mensen moeten motiveren omdat veel medewerkers erg moe werden. Toen alle feestgasten weg waren heb ik iedereen weer bij elkaar geroepen en even bedankt voor hun inzet en voor de gezellig avond.

Resultaat: Doordat ik alles goed had uitgelegd in de briefing gingen de verschillende taken die de mensen moesten uitvoeren erg goed. Er waren soms nog wel wat kleine probleempjes, zoals het verwisselen van een fust bier, die dan opgelost moesten worden. Alle medewerkers waren erg positief over de briefing die ik van te voren had gegeven. Ik heb ervan geleerd dat als je de tijd neemt om de medewerkers goed te instrueren er minder fouten en problemen ontstaan.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik ben erg blij dat de medewerkers de briefing voor het feest als positief hebben beschouwd en er ook echt iets mee hebben gedaan. De volgende keer zou ik voor een feest weer een goede briefing geven.

Competentie 2: Kwaliteitsgerichtheid

Situatie: Ik heb tijdens het uitvoeren van het feest de kwaliteit van de verschillende werkzaamheden moeten bewaken. Het doel was om de kwaliteit van de werkzaamheden te controleren en te bewaken. Het koelingsysteem van de bar werkte aan het begin van de avond niet en daardoor dreigde de drank niet gekoeld te kunnen worden.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om de kwaliteit van de verschillende werkzaamheden te bewaken. Ik moest vooral in de gaten houden dat het koelingsysteem van de bar op temperatuur bleef. Er werd van mij verwacht dat ik alles controleerden op kwaliteit.

Acties: Ik heb elk uur de temperatuur van het koelingsysteem gecheckt om te controleren of hij het nog goed deed. Ook heb ik regelmatig de kassa gecontroleerd en afgeroomd zodat er niet teveel geld in de kas zat. Ik ben heel de avond bezig geweest met kwaliteitscontroles.

Resultaat: Doordat ik heel de avond goed de koeling van de bar had gecontroleerd kwam ik er ook snel achter als de temperatuur terug liep. Dit is twee keer gebeurd die avond. De medewerkers achter de bar waren erg blij dat ik het regelmatig kwam controleren omdat ze daar zelf weinig tijd voor hadden. Ik heb ervan geleerd dat je de koeling voor het feest moet aan zetten om te controleren of hij het wel goed doet.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Als ik de volgende keer weer dit feest zou organiseren zou ik de koeling van te voren controleren en als het nodig is een ander koeling regelen.

Competentie 3: Samenwerken

Situatie: Tijdens het feest was ik samen met een ander scouting lid (Stephan) eind verantwoordelijke. We moesten dus goed samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Ik heb samen met hem afspraken gemaakt over hoe we het allemaal gingen aanpakken. Daarnaast heb ik ook nog met alle andere medewerkers van het feest samengewerkt tijdens de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Taken: Mijn taak was om in samenwerking met Stephan alles zo goed mogelijk te laten verlopen op de feestavond zelf. Ik heb daarnaast rekening moeten houden met alle medewerkers zodat ik hulp kon bieden waar nodig was.

Acties: Ik heb alles goed doorgesproken met Stephan zodat we op dezelfde lijn zaten. We hebben goede afspraken gemaakt over verschillende dingen en hebben daarnaast ook afspraken gemaakt met verschillende ander medewerkers. Op de feestavond zelf heb ik bij verschillende taken moeten bijspringen om te helpen en heb daarbij ook veel moeten samenwerken met de mensen die op dat moment bij die taak stonden ingedeeld. Aan het eind van de avond heb ik samen met Stephan alles afgerond.

Resultaat: Doordat ik alles goed met Stephan had doorgesproken verliep heel de avond soepel. We wisten allebei precies wat we moesten doen. We hebben aan het eind van de avond ook veel positieve reacties gehad over het verloop van de avond. We hadden alles goed op een rij en hebben geholpen daar waar het nodig was. Ik heb ervan geleerd dat als je moet samenwerken met iemand dat je samen met diegene alles van te voren goed moet doorspreken zodat je allebei weet waar je aan toe bent.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het erg goed heb gedaan. Ik heb met iedereen goed samengewerkt en veel medewerkers waren aan het eind van de avond erg positief over de aanpak die ik gehanteerd had. De volgende keer zou ik er liever nog iemand bij hebben die eind verantwoordelijke is, dit omdat het nu voor Stephan en mij erg druk was de hele avond. Als er nog een derde persoon bij zou komen zouden de taken nog beter verdeeld kunnen worden.

Voorbereiding MLK zomerkamp 2010

Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Elk jaar organiseert de scouting aan het eind van het seizoen een zomerkamp. Ik heb dit jaar meegeholpen om een zomerkamp voor een groep van 20 kinderen te organiseren. De kinderen zijn tussen de 7 en 12 jaar oud en het zomerkamp duurt 6 dagen. Het is mijn verantwoordelijkheid om samen met de andere leiding dit kamp te organiseren.Verloop opdracht:
De opdracht is heel goed verlopen. We hadden al heel snel een gebouw gevonden waar we dit jaar het zomerkamp wilden gaan houden. Ook hebben we alle spellen klaar gemaakt en hebben een heel thema verhaal bedacht. We hebben alles voorbereid en kunnen in juli gelijk vertrekken.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Verbeeldingskracht
2. Oordeelsvorming
3. Creativiteit
4. Plannen en organiseren
5. Innovativiteit

Competentie 1: Verbeeldingskracht

Situatie: Tijdens de voorbereidingen van het zomerkamp hebben we een thema bedacht namelijk: Atrix en Oblix. Om dit thema helemaal goed tot zijn recht te brengen hebben we hier van alles om heen verzonnen om de kinderen echt het gevoel te geven dat ze in een “andere wereld” terecht komen. Ik heb dit samen met de andere leiding van onze groep voorbeid.

Taken: Mijn taak was om mezelf in te leven in de kinderen. Ik moest erachter komen wat de kinderen nou precies leuk zouden vinden en hoe we dit het beste tot zijn recht konden laten komen in ons thema. Er werd van mij verwacht dat ik aan de hand van het thema het zomerkamp verder zou vormgeven.

Acties: Ik heb als eerste allemaal plaatjes en verhalen opgezocht van Astrix en Oblix om een beetje een idee te krijgen van de sfeer die ik wilde creëren. Ik heb veel ideeën opgedaan door de plaatjes die ik zag. Ik heb aan de hand van bestaande verhalen een nieuw verhaal bedacht, en dit word de rode draad door het zomerkamp heen. Ik ben hier ongeveer 2 maanden mee bezig geweest om heel het verhaal compleet te krijgen. Ik heb het daarna voorgelegd aan mijn mede leiding die er feedback op konden geven.

Resultaat: Ik kreeg erg positieve feedback omdat ik de verhaallijn duidelijk had beschreven. Er werden door mijn mede leiding nog wel hier en daar wat aanpassingen gemaakt om het verhaal nog beter tot zijn recht te laten komen. Iedereen is erg enthousiast over het verhaal. Ik heb ervan geleerd dat je jezelf goed moet informeren over het soort thema dat je wilt gaan maken, als je dat goed doet krijg je vanzelf een idee over hoe het uiteindelijk moet worden.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Dit was de eerste keer dat ik het verhaal om het thema heb verzonnen en ik vond het erg leuk. Ik ben erg tevreden met het resultaat omdat mijn mede leiding erg enthousiast was over het verhaal. De volgende keer zou ik het met iemand samen willen doen, ik denk dat je dan nog meer ideeën krijgt en dat je elkaar kan aanvullen.

Competentie 2: Oordeelsvorming

Situatie: Het eerste wat we hebben gedaan voor de voorbereidingen van het zomerkamp is een kampgebouw zoeken in Nederland. Ik heb samen met de rest van de leiding een aantal gebouwen geselecteerd waar we zijn gaan kijken. Het doel was om een kampgebouw te vinden voor het einde van januari. Het gebouw moest niet al te ver uit de buurt liggen en goed toegankelijk zijn. Omdat er al heel veel gebouwen verhuurd waren hadden we nog maar een beperkte keuze.

Taken: Mijn taken ten aanzien van de competentie waren om de gebouwen die we gezien hadden te beoordelen. Uiteindelijk moest ik een oordeel vormen over de gebouwen die we bezichtigt hadden om zo tot een conclusie te komen. Er werd van mij verwacht dat ik actief mee ging zoeken naar gebouwen en dat ik alle voor en nadelen van alle gebouwen goed in kaart had zodat ik uiteindelijk een goed oordeel kon vormen.

Acties: Nadat we een gebouw bezichtigd hadden heb ik een lijstje met voor en nadelen gemaakt. Ik heb over elk gebouw een oordeel gevormd en deze aan mijn mede leiding voorgelegd.

Resultaat: Doordat ik over elke gebouw een duidelijk oordeel had en die ook goed kon ondersteunen door mijn lijstjes met voor en nadelen,is het gebouw dat mij het meest geschikt leek uiteindelijk ook gekozen.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ik had voor mezelf heel duidelijk opgeschreven bij elk gebouw wat ik er van vond en heb dit ook gebruikt om een oordeel te vormen over elk gebouw. De volgende keer zou ik eerder beginnen met zoeken naar gebouwen omdat we nu maar een beperkte keuze hadden.

Competentie 3: Creativiteit

Situatie: Ik wilde dit jaar iets maken voor de kinderen zodat ze een herinnering aan het zomerkamp hadden. Ik heb dit idee voorgelegd aan mijn mede leiding en die vonden het een goed idee en gaven mij hier de vrije hand in. Het doel was om iets nieuws in te voeren zodat de kinderen een aandenken hadden aan het kamp.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie was om iets nieuws en iets creatuefs in te brengen zodat de kinderen een aandenken aan het zomerkamp hadden. Er werd van mij verwacht dat ik iets creatiefs en nieuws zou inbrengen wat de kinderen ook echt leuk zouden vinden.

Acties: Ik heb bij andere scouting groepen gevraagd of hun een idee hier voor hadden, ik heb hier veel reacties op gehad. Uiteindelijk ben ik op het idee gekomen om voor ieder kind een kampdagboek te maken, het is de bedoeling dat de kinderen elke avond dit boekje invullen. Ik ben een week bezig geweest om dit boekje in elkaar te zetten. Ik heb het boekje helemaal in thema gemaakt. Uiteindelijk heb ik het kampdagboekje laten zien aan mijn mede leiding.

Resultaat: Omdat ik het boekje helemaal al had uitgewerkt reageerden iedereen er heel erg positief op, ze vonden het allemaal een heel leuk idee. We gaan het uitprinten voor alle kinderen zodat ze deze kunnen invullen tijdens het kamp.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het heel goed heb gedaan. Het kampdagboekje is goed in elkaar gezet en alle leiding was er ook erg enthousiast over. De volgende keer zou ik niks anders doen want ik ben tevreden over het resultaat.

Competentie 4: Plannen en organiseren

Situatie: Voor het zomerkamp word er altijd een draaiboek gemaakt. Ook dit jaar moest er een draaiboek gemaakt worden en ik heb meegeholpen om deze te maken. Ik heb dit samen met Ilse Dingemans gedaan zij is teamleider van de groep. Het doel was om een zo duidelijk mogelijk draaiboek te maken.

Taken: Mijn taak was om samen met Ilse een draaiboek te maken met de planning van alle dagen van het zomerkamp (6 dagen). Dit moest duidelijk geformuleerd worden zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen tijdens het kamp. Er werd van mij verwacht dat er een duidelijk tijdsplanning per dag zou maken.

Acties: Ik heb eerst vergaderd met de rest van de leiding wat we per dag gingen doen. Ik heb dit allemaal opgeschreven en heb daarna alles per dag in een planning gezet. Ik ben hier ongeveer een maand mee bezig geweest omdat er ook af en toe wat veranderde in het programma. Ik heb het draaiboek uiteindelijk voorgelegd aan de rest van de leiding en die hebben feedback gegeven. Ik heb alle aanpassingen gedaan en hij is nu helemaal klaar.

Resultaat: Doordat ik bij de planning bij iedere activiteit een eindverantwoordelijke heb neergezet is het voor iedereen erg duidelijk wie wat moet doen per dag. Ik heb hier veel complimenten voor ontvangen omdat dit in de vorige jaren nog wel een onduidelijk was. Ik heb ervan geleerd dat je heel makkelijk een planning kan maken als je precies weet wat je moet inplannen.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Het resultaat is erg goed uitgepakt en de planning ziet er ook erg duidelijk uit. De volgende keer zou ik wat later beginnen met de planning omdat er nu tussendoor vaak nog wat veranderd werd aan het programma.

Competentie 5: Innovativiteit

Situatie: Nadat we het thema van het zomerkamp hadden bepaald (Astrix en Oblix) moesten we heel het zomerkamp hier om heen gaan plannen. Er worden elk jaar nieuwe spellen bedacht met het thema als uitgangspunt. Ik heb samen met een van mijn mede leiding (Maarten Coomans) twee nieuwe spellen bedacht voor het zomerkamp.

Taken: Mijn taak was om twee nieuwe spellen te verzinnen met als thema Astrix en Oblix. Dit moesten spellen zijn die minstens 1 uur duurden en waar de kinderen lekker actief aan mee konden doen.

Acties: Ik heb eerst gebrainstormd samen met Maarten over wat voor soort spel we wilden gaan maken. Nadat er besloten was wat voor soort spel we gingen maken heb ik de spelregels bedacht. Nadat alle spelregels duidelijk waren geformuleerd op papier heb ik samen met Maarten spelkaartjes gemaakt in het thema Astrix en Oblix. Ik ben 3 avonden bezig geweest om het spel te maken. Ik heb uiteindelijk het spel aan de rest van de leiding uitgelegd.

Resultaat: Doordat ik alle spelregels duidelijk had opgeschreven begreep de rest van de leiding het spel gelijk. Iedereen was erg enthousiast over het spel en we hebben het gelijk verwerkt in het draaiboek. Ik vind het altijd leuk om nieuwe spellen te verzinnen voor de kinderen .Als we het gespeeld hebben met de kinderen vraag ik altijd wat ze er van vonden, en die feedback kan ik dan weer gebruiken voor het volgende spel dat ik verzin.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik ben ook erg tevreden met het resultaat, ik weet nog niet wat de kinderen ervan vinden want ze mogen het pas in juli spelen. Doordat dit niet de eerste keer was dat ik een nieuw spel heb verzonnen heb ik niet echt dingen die ik de volgende keer anders zou willen doen.

zondag 21 maart 2010

Evaluatie MLK scouting feest kaatsheuvel


Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Op 6 februari 2010 heb ik het scouting thema feest wat ik heb voorbereid ook daadwerkelijk uitgevoerd. Na de uitvoering hebben ik samen met de andere leden van de feestcommissie geëvalueerd over hoe het feest is verlopen en wat er volgend jaar allemaal beter zou kunnen gaan.

Verloop opdracht:
De evaluatie is erg goed gegaan. We hebben alles punt voor punt besproken. Alle punten die verbeterd konden worden hebben we gelijk genoteerd. Ook hebben we geprobeerd om gelijk een oplossing te vinden voor sommige punten.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Oordeelsvorming
2. Mondelinge communicatie

Competentie 1: Oordeelsvorming

Situatie: Voordat de evaluatie plaats ging vinden heb ik aan alle medewerkers gevraagd of ze wilden opschrijven wat ze goed en fout vonden gaan tijdens de voorbereidingen en tijdens de uitvoering van het feest. Ik heb na aanleiding van deze evaluatieformulieren alles op een rij gezet, zodat we tijdens de evaluatie ook alle puntjes konden behandelen. Ik heb tijdens de evaluatie alle voor en nadelen van verschillende punten opgenoemd en daaruit kwam altijd een goed conclusie die we dan ook gelijk opschreven.

Taken: Mijn taak was om een evaluatieformulier te maken en deze uit te delen aan alle medewerkers van het feest. Toen ik alle evaluatieformulieren heb ik ze allemaal doorgelezen en alle positieve en negatieve punten onder elkaar opgeschreven zodat ik een goed overzicht had. Tijdens de evaluatie heb ik dit goed kunnen gebruiken om alle punten goed te kunnen evalueren en daar een oordeel over te geven.

Acties: Ik heb eerst thuis een evaluatieformulier gemaakt en deze daarna uitgedeeld. Ik heb daarbij aangegeven dat ik alle formulieren graag een week daarna weer zou willen ontvangen. Tijdens de evaluatie heb ik deze formulieren goed kunnen gebruiken om alle positieve en negatieve punten te kunnen bespreken. Tijdens de evaluatie kon ik heel goed bij elk punt aangeven wat de voor- en nadelen waren en hoe we het konden verbeteren. Ook kon ik alles goed onderbouwen wat ik zei omdat ik van te voren al wist wat de punten waren die we gingen bespreken. We zijn in totaal bijna 2,5 uur bezig geweest met evalueren.

Resultaat: Doordat ik bij elk punt goed alle voor- en nadelen kon opnoemen was het voor de andere mensen en voor mij erg makkelijk om een oordeel te vormen over die punten. De ander leden van de feestcommissie vonden het erg prettig dat ik een evaluatieformulier had gemaakt, want zo kregen we een goed beeld van wat de medewerkers vonden. Als we een punt hadden geëvalueerd kon ik goed een oordeel vormen over dat punt.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik ben wel tevreden over het resultaat, maar ik had sommige dingen toch graag anders gezien. Ik bedoel hiermee dat ik het met sommige uitkomsten niet helemaal eens was. Maar ik heb mijn best gedaan om mijn argumenten goed te onderbouwen. De volgende keer zou ik zeker weer een evaluatieformulier maken want dat gaf een duidelijk beeld over hoe de medewerkers dachten over het feest.

Competentie 2: Mondelinge communicatie

Situatie: Tijdens de evaluatie van het thema feest heb ik veel mondeling moeten communiceren. Ik heb samen met de andere leden van de feestcommissie heel het feest geëvalueerd en daarbij diverse discussies moeten voeren.

Taken: Mijn taak was om actief deel te nemen aan de evaluatie van het thema feest en daarbij ook actief deel te nemen aan de discussies die er bij sommige punten ontstonden. Er werd van mij verwacht dat ik tijdens de discussies mijn mening goed onderbouwden zodat ik de ander feestcommissie leden kon overtuigen van mijn standpunt.

Acties: Voor de evaluatie heb ik een agenda gemaakt voor iedereen zodat alle leden zich konden voorbereiden op de punten die er besproken gingen worden. Ook ik heb me goed voorbereid zodat ik wist waar het over ging tijdens de evaluatie. Tijdens de evaluatie heb ik goed geluisterd naar iedereen en daar op gereageerd. Ik ben 2,5 uur bezig gewest met het evaluatie gesprek.

Resultaat: Doordat ik actief heb deelgenomen aan de discussies en doordat ik al mijn argumenten goed heb onderbouwd heb ik uiteindelijk veel mensen weten te overtuigen. Omdat ik het erg leuk vind om deel te nemen aan discussies was ik ook heel erg enthousiast en ook een beetje fel in mijn meningen. Ik heb ervan geleerd dat als je je mening goed beargumenteerd dat je dan mensen weet te overtuigen.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ik heb actief deelgenomen aan alle discussies. Ik ben tevreden over het resultaat want ik heb veel mensen weten te overtuigen van mijn mening. De volgende keer wil ik proberen om soms iets minder fel te reageren, want dat heb ik aan het eind van de evaluatie als feedback gekregen.

Hanos-ISPC Breda

Opdracht en mijn rol en verantwoordelijkheden daarbinnen:
Ik werk elke zaterdag bij de Hanos-ISPC Breda. Dit is een hele grote horeca groothandel. Ik werk op in de brasserie van dit pand. Dit is net zo als elke ander brasserie we verkopen koffie, broodjes, gebak etc. We maken alles vers uit de keuken. Ik heb verschillende taken: ik sta in de keuken om alle broodjes en gerechtjes klaar te maken, ik sta achter de bar, ik serveer alles uit en aan het eind van de dag zorg ik dat alles schoon wordt gemaakt volgens de regels.

Verloop opdracht:
Ik werk erg graag bij de Hanos-ISPC en neem het werk ook erg serieus. Ik werk er nu iets meer als een jaar en heb al verschillende verantwoordelijke heden gekregen. Zo kan ik alles geheel zelfstandig draaien en ik kan de kassa tellen. Het komt wel eens een enkele keer voor dat allebei de leidinggevende er niet zijn en dan ben ik de gene die op dat moment de leiding heeft.

Ontwikkelde competenties:
De volgende competenties heb ik hierbij ontwikkeld:
1. Netwerken
2. Initiatief
3. Kwaliteitsgerichtheid

Competentie 1: Netwerken

Situatie: Bij de Hanos-ISPC komen erg veel bekende en onbekende restaurant, cafe en hotel eigenaren of managers. Ik leer erg veel van deze mensen kennen omdat ze vaak wat komen drinken in de brasserie. Ik raak graag aan de praat met deze mensen om mijn netwerk te verbreden. Ik heb al een aantal business kaartjes gehad van mensen die ik mag bellen als ik een stage zoek.

Taken: Ik heb tijdens mijn werk mijn netwerk uitgebreid. Ik heb veel met mensen gepraat en informatie uitgewisseld. Ik heb veel interesse getoond door vragen te stellen over het bedrijf en ook echt laten merken dat ik het interessant vond wat er verteld werd.

Acties: Ik raak altijd met mensen die aan de bar zitten aan de praat, vooral als diegene alleen is om boodschappen te doen. Vaak begint het als een heel gewoon praatje over het weer bijvoorbeeld. Ik vraag altijd wat voor zaak hij/zij heeft en vaak vertellen ze dan erg veel over het bedrijf. Ik zorg er ook altijd voor dat ik veel interesse toon in wat ze vertellen, en vaak krijg ik daarna de kans om te vertellen wat ik voor opleiding doe. Sommige klanten zijn dan erg geïnteresseerd en vragen door. Aan het eind van het gesprek is het al een aantal keer voorgekomen dat ik een kaartje krijg met als opmerking erbij dat ik ze kan bellen als ik ergens hulp bij nodig heb (stages, leisure for life).

Resultaat: Doordat ik altijd interesse toon in wat de klanten mij vertellen vragen ze ook vaak naar wat ik precies doe naast mijn werk. Ik krijg dan de kans om te vertellen wat ik voor opleiding doe. Sommige klanten reageren er erg positief op en bieden dan ook aan het eind van het gesprek hun kaartje aan.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik erg goed een gesprek kan aanknopen met iemand. De klanten waarderen het ook vaak als je een praatje met ze maakt en vertellen vaak uit hun zelf al veel dingen. Ik ben ook erg tevreden over de hoeveelheid contacten die ik heb gelegd tijdens mijn werk. Ik ben van plan om hier mee door te gaan tijdens mijn werk om zo nog meer contacten te leggen.

Competentie 2: Initiatief

Situatie: Tijdens mijn werk bij de Hanos-ISPC heb ik altijd veel initiatief getoond. Ik maak elke maand het nieuwe kleine kaartje met daarop kleine gerechtjes met artikelen die in de winkel in de aanbieding zijn. Ik heb dit geheel op eigen initiatief voorgesteld aan mijn leidinggevende en die heeft er mee ingestemd. Het doel is om de gasten bij de brasserie kleine gerechtjes te laten proeven met producten ui t de winkel.

Taken: Ik moet elke maand een kaartje samenstellen met kleine gerechtjes met producten uit de winkel die in de aanbieding zijn. Er word van mij verwacht dat ik elke maand iets nieuws verzin en dat het makkelijk te bereiden gerechtjes zijn.

Acties: Ik kijk elke maand wat er in de aanbieding is en op basis van de aanbiedingen probeer ik kleine gerechtjes samen te stellen, vaak doe ik dit ook in samenwerking met een van de leidinggevende. Ik ben er elke maand wel een halve dag mee bezig omdat ik ook vaak de gerechtjes uit probeer om te kijken of het lekker is. Als alles goed gekeurd is door mijn leidinggevende, stuur ik het definitieve kaartje door naar de reclame afdeling die het kaartje dan mooi uitprint.

Resultaat: Door mijn actie is de keuken van de brasserie een stuk uitgebreider geworden en de klanten reageren er erg positief op. Ik heb geleerd om producten met elkaar te combineren de ik nog nooit gecombineerd had. Ook heb ik er van geleerd dat als je initiatief toont en er actief mee bezig ben er erg positief op gereageerd word.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik erg goed initiatief heb getoond door voor te stellen om een kleine kaart in te voeren. Ik ben erg tevreden met het resultaat en ik hoop dat ze het blijven gebruiken als ik ooit weg ga. De volgende keer zou ik niet zo lang wachten met het voorstellen van het idee, ik had het idee al een hele tijd maar durfde het niet voor te stellen.

Competentie 3: Kwaliteitsgerichtheid

Situatie: Tijdens mijn werk bij Hanso-ISPC sta ik regelmatig in de keuken om broodjes en kleine gerechtjes te maken. Deze broodjes en gerechtjes hebben kwaliteitseisen, de broodjes moeten goed afgebakt zijn, het beleg wat erop gaat moet vers zijn, het bord moet mooi opgemaakt worden etc. Mijn leidinggevende controleren regelmatig of ik alles van goede kwaliteit is. Het doel is om alle broodjes en gerechtjes van een goede kwaliteit te laten zijn, hier moeten de medewerkers dan ook naar streven.

Taken: Mijn taak ten aanzien van de competentie is om alle broodjes en gerechtjes te maken volgens de kwaliteitseisen die er gesteld worden door de leidinggevende. Dit hoor ik ook te controleren als ander medewerkers de broodjes en/of gerechtjes klaar hebben gemaakt. Er word van mij verwacht dat ik dit goed uitvoer zodat de gasten niet gaan klagen.

Acties: Voordat ik mocht gaan werken in de keuken kreeg ik eerst een soort handleiding met daarin hoe de broodjes gemaakt moesten worden en op welk bord ze geserveerd moesten worden. Er stonden plaatjes bij hoe het eruit moest zien. Deze heb ik goed bestudeerd. Ook stonden er een aantal tips bij over hoe je de kwaliteit van de producten kon weten en wanneer je een product moest weggooien. Ik ben daarna gewoon begonnen met werken in de keuken en na een paar weken ging het allemaal vanzelf.

Resultaat: Doordat ik best secuur ben, alles moet altijd goed schoongemaakt worden, de borden moeten netjes opgemaakt worden etc. reageerden mijn leidinggevende erg positief. Ze hebben graag dat ik zelf in de keuken sta want dan let ik er zelf al automatisch op of alles volgens de kwaliteitseisen gaat. Mijn collega’s vinden het niet altijd even fijn dat ik zo secuur ben want ik controleer regelmatig alles wat ze doen, en soms zeg ik wat van hun werkwijzen en dat vinden ze niet altijd even prettig. Maar ik merk wel dat mijn collega’s zelf ook steeds meer op de kwaliteitseisen gaan letten.

Terugkoppeling: Ik vind dat ik het goed doe, ik denk dat ik soms wel wat minder secuur moet zijn omdat niet altijd alles perfect kan zijn. Maar doordat ik zo bezig ben met de kwaliteitseisen krijgen we ook weinig klachten van de gasten.